Den raskeste måten å finne et sted nær deg Selvplukk Klikk på kartet vårt, og finn mange steder i din bestemt region.

Selvplukk er din guide til steder hvor det er mulig å plukke dine egne frukt og grønnsaker.


Vi plukker Nå!


Andre frukt og grønnsaker


Husk å være lykkelig glade og følg

retningslinjene nedenfor når du besøker en plukke ditt eget sted